سامانه رزرو بلیط مشهد

این موسسه فعالیت خود را از سال 1396 شروع کرد.

هدف  این موسسه فعالیت در برگزاری موضوعات فرهنگی هنری شامل :
اجرا و برگزاری کنسرت، نمایش و همایش
اخذ مجوز شعر و آلبوم
تهیه و تولید آثار صوتی
فروش بلیط کلیه کنسرت ها و تئاترها

آدرس وب سایت www.tiktor.ir